Judaizm

Czas powstania: ok 1300 – 1200 r. p. n. e. henoteizm judaizmu
Liczba wyznawców: ok.17 mln.
Bóstwo: JHWH (Bóg)
Święte teksty: Tanach
Założyciel: Abraham
Prorocy: min. Amos, Ozeasz, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel
Odłamy: min. Ortodoksja nowoczesna, Judaizm reformowany, Chasydyzm, Haredim, Judaizm konserwatywny, Falasza
Regiony zamieszkania: min. Izrael, Stany Zjednoczone, Francja, Kanada, Wielka Brytania, Rosja, Argentyna