Islam

Czas powstania: 622 r. n. e.
Liczba wyznawców: 1,8 mld.
Bóstwo: Bóg (arab. Allah)
Święte teksty: Koran
Założyciel: Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib
Prorocy: min. Muhammad, Jezus, Jan Chrzciciel, Abraham, Mojżesz
Odłamy: min. Sunnizm, Szyizm, Charydżyzm
Regiony zamieszkania: min. Indonezja, Indie, Pakistan, Bangladesz, Nigeria, Egipt, Iran, Turcja