Wniebowzięta

Zbliża się 15 sierpnia, w kalendarzu w tym dniu wyznaczone są dwa święta. Jedno z nich to Święto Wojska Polskiego, a drugie to Wniebowstąpienie Najświętszej Marii Panny. Jest to święto stosunkowo młode, ponieważ dogmat o wniebowstąpieniu Marii pochodzi z 1 listopada 1950 roku, więc bez trudu znajdziemy osoby, które są starsze niż sam dogmat. Jak to się stało, że Maria nagle w 1950 roku została wzięta z duchem i ciałem do nieba?

Wyjaśnia to dokument MUNIFICENTISSIMUS DEUS zastępuje wcześniejszy, dużo starszy dogmat o Zaśnięciu Marii, który pochodzi z VII wieku. Dokument ten składa się z 48 punktów, które wyjaśniają, jak doszło do powstania tego dogmatu, i na jakiej podstawie są wyciągnięte wnioski, które prowadzą do tezy wniebowzięcia z ciałem i duchem Marii. Dokument informuje, że Watykan otrzymywał petycję już od czasów Piusa IX, który był papieżem w latach 1846 – 1878, więc musiał rozważyć możliwość zmiany dogmatu.
Aby zbadać tę sprawę, Stolica Piotrowa wysyła w 1946 roku listy do biskupów z zapytaniem, czy oni oraz wierni są za sformułowaniem i uznaniem dogmatu Wniebowzięcia Marii? Oryginalne pytanie w języku łacińskim brzmi:

„An vos, Venerabiles Fratres, pro eximia vestra sapientia et prudentia censeatis: Assumptionem corpoream Beatissimae Virginis tamquam dogma fidei proponi et definiri posse, et an id cum clero et populo vestro exoptetis”

Jak utrzymuje Watykan, odpowiedź była prawie jednomyślna, prawie wszyscy poparli konieczność zmiany dotychczasowego dogmatu, ponieważ będzie on zgodny z wiarą kościoła oraz z wiarą ludu chrześcijańskiego. Ponadto ta nadzwyczajna jednomyślność została potraktowana jako działanie Ducha Świętego, którego wolą jest ustanowienie nowej prawdy wiary. Jednak efemeryczne działanie Ducha Świętego na biskupów mogło nie wystarczyć do zaakceptowania nowego dogmatu, jakie są jego podstawy w pismach?

Dokument MUNIFICENTISSIMUS DEUS podaje wiele cytatów, ale są to głównie wypowiedzi późniejszych teologów kościoła. Są też przytoczone słowa z Nowego Testamentu, ale są to cytaty nic niewnoszące i niedające podstaw do konstruowania nowej teologii dogmatycznej. Co takiego więc mogli napisać wcześniejsi teologowie, że na tej podstawie można wnioskować Wniebowzięcie Marii z duchem i ciałem? Oto kilka cytatów (niestety dokument ten nie był tłumaczony na polski, więc będą w języku angielskim):

„It was fitting that she, who had kept her virginity intact in childbirth, should keep her own body free from all corruption even after death. It was fitting that she, who had carried the Creator as a child at her breast, should dwell in the divine tabernacles. It was fitting that the spouse, whom the Father had taken to himself, should live in the divine mansions. It was fitting that she, who had seen her Son upon the cross and who had thereby received into her
heart the sword of sorrow which she had escaped in the act of giving birth to him, should look upon him as he sits with the Father. It was fitting that God’s Mother should possess what belongs to her Son, and that she should be honored by every creature as the Mother and as the handmaid of God.” – Jan Damasceński (ur. 675-zm. 749)

„As the most glorious Mother of Christ, our Savior and God and the giver of life and immortality, has been endowed with life by him, she has received an eternal incorruptibility of the body together with him who has raised her up from the tomb and has taken her up to himself in a way known only to him.” – autor nie podany

„Keeping in mind the standards of propriety, and when there is no contradiction or repugnance on the part of Scripture, the mysteries of grace which God has wrought in the Virgin must be measured, not by the ordinary laws, but by the divine omnipotence.” – Francisco Suarez (ur. 1548- zm.1617)

„God, the King of the universe, has granted you favors that surpass nature. As he kept you a virgin in childbirth, thus he has kept your body incorrupt in the tomb and has glorified it by his divine act of transferring it from the tomb.”

To, na co wskazują teologowie kościelni (z powyższych cytatów i pozostałych zawartych w dokumencie watykańskim) za podstawy tego dogmatu to fakt, że Maria miała trudne życie pełne trosk. Bardzo duże znaczenie ma dla nich Zwiastowanie, ponieważ na tej podstawie uważają, że Maria została wybrana i wywyższona ponad inne kobiety a ciało, które „dało ziemską postać” Jezusowi, nie mogło pozostać na ziemi. Maria jako ziemska matka Boga nie mogła po prostu umrzeć, a jej ciało nie mogło zwyczajnie być poddane biologicznemu procesowi rozkładu. Właśnie dlatego wyciągnięto wniosek, że Maria ostała wzięta z ciałem i duchem do nieba.

Jeszcze jedną ważną informację dla wiernych zawierają punkty od 45 do 47. Informują one o tym, że zabrania się zmiany tego dogmatu pod groźbą gniewu Boga, apostoła Piotra i Pawła, a ten, kto odważy się świadomie negować powyższe ustalenia, musi wiedzieć, że odszedł od wiary boskiej i katolickiej.

Dokument MUNIFICENTISSIMUS DEUS został opublikowany 1 listopada 1950 roku, oficjalnie stwierdzając Wniebowzięcie Marii z ciałem i duchem, tak jak miało to miejsce w przypadku Eliasza i Henocha. Dogmat ten nie jest uznawany przez kościoły protestanckie, ponieważ jego podstawy nie są zawarte w Biblii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *