Chrześcijaństwo

Czas powstania: ok. 30 r. n. e.
Liczba wyznawców: ok 2,42 mld.
Bóstwo: Bóg
Święte teksty: Biblia (Stary i Nowy Testament)
Założyciel: Jezus z Nazaretu
Prorocy: min. Jan Chrzciciel, Amos, Ozeasz, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel
Odłamy: min. Katolicy, Protestanci, Prawosławni, wierni Kościołów Orientalnych
Regiony: min. zamieszkania: Stany Zjednoczone, Brazylia, Nigeria, Rosja, Meksyk, Etiopia