Ryba Jonasza

Krótka i zwięzła treść, tak można opisać Księgi Jonasza. Wielu wiernym, którzy czytają tę księgę dosłownie, wymyka się całkowicie jej prawdziwe przesłanie. Stosując analizę formy literackiej oraz przyglądając się dokładnie, co zostało w niej napisane, dowiemy się, jakie jest jej […]