Al-Dżahilijja

Zaczniemy dość nietypowo, bo od religii politeistycznej, która ma swoje ślady w Koranie. Co oznacza termin, użyty w tytule, al- dżahilijja? Jest to określenie przedmuzułmańskiej epoki politeizmu na półwyspie arabskim. O tym politeistycznym świece religii jesteśmy skąpo poinformowani, jednak posiadamy o nim […]