Objawienie Koranu

Druga religia pod względem liczby wyznawców i najszybciej rozwijająca się religia na świecie ma swoją świętą księgę zwaną Koran. Wywarła ona nie tylko religijny wpływ na historię świata, ale też na język i literaturę arabską. Wielu komentatorów literatury jest skłonnych […]

Ryba Jonasza

Krótka i zwięzła treść, tak można opisać Księgi Jonasza. Wielu wiernym, którzy czytają tę księgę dosłownie, wymyka się całkowicie jej prawdziwe przesłanie. Stosując analizę formy literackiej oraz przyglądając się dokładnie, co zostało w niej napisane, dowiemy się, jakie jest jej […]

Al-Dżahilijja

Zaczniemy dość nietypowo, bo od religii politeistycznej, która ma swoje ślady w Koranie. Co oznacza termin, użyty w tytule, al- dżahilijja? Jest to określenie przedmuzułmańskiej epoki politeizmu na półwyspie arabskim. O tym politeistycznym świece religii jesteśmy skąpo poinformowani, jednak posiadamy o nim […]